GOSCIE

SPKR Tomasi Silviano M. C.S. abp


abp dr Silviano M. Tomasi C.S.
Papieska Rada ds. Sprawiedliwości i Pokoju, były Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie

Urodzony w 1940 r. w Mussolente (Włochy). Ukończył socjologię i w tej dziedzinie uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. W 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1989 r. został mianowany przez Jana Pawła II sekretarzem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz arcybiskupem tytularnym Cercina. Od 1996 do 2003 r. był przedstawicielem Watykanu w krajach Afryki Wschodniej: Etiopii, Erytrei, a od 2000 r. również w Dżibuti. W latach 2003–2016 piastował funkcję stałego Przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Obecnie jest pracownikiem Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju.