GOSCIE

SPKR Buzek Jerzy prof.


prof. Jerzy Buzek

Prof. dr hab. Jerzy Buzek
poseł do PE, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, były premier RP

Urodzony w 1940 w Śmiłowicach w byłej Czechosłowacji. W 1963 r. ukończył inżynierię chemiczną na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W 1969 r. otrzymał tytuł doktora, w 1979 r. doktora habilitowanego, a w 1997 r. tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1980–1986 i po roku 1989 r. działał w NSZZ „Solidarność”. W 1997 r. uzyskał mandat posła z listy AWS. W latach 1997–2001 pełnił funkcję premiera rządu koalicji AWS-UW. Za jego rządów Polska przystąpiła do NATO, rozpoczęto również rozmowy nad przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 r. jest posłem do Europarlamentu. Od 2009 do 2012 r. pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Orła Białego. Doktor honoris causa kilkunastu uczelni.