GOSCIE

SPKR Pöttering Hans-Gert dr


dr Hans-Gert Pöttering

dr Hans-Gert Pöttering
były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

Urodzony w 1945 r. w Bersenbrück, w Dolnej Saksonii (Niemcy). Studiował prawo, politologię i historię na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Genewie oraz na Columbia University w Nowym Jorku. W 1974 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1995 r. tytuł profesora honorowego. Od 1979 do 2014 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego, w latach 1994-1999 wiceprzewodniczącym, a w latach 1999-2007 r. przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. W okresie 1996–1999 kierował grupą roboczą Europejskiej Partii Ludowej „Rozszerzenie Unii Europejskiej”. W latach 2007-2009 r. piastował urząd przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Delegacji ds. stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego. Od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera.