FUNDACJA

Po śmierci biskupa Tadeusza Pieronka, w grupie jego najbliższych współpracowników zadecydowani o powołaniu fundacji, która za pierwszy swój cel obrała organizację konferencji i przyznawanie dorocznej nagrody za „wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich”. Nazwaliśmy ją – „In Veritate”. Ponieważ temu wezwaniu był wierny w swojej biskupiej i publicznej działalności.

Nagroda ma charakter symboliczny. Jej materialnym wyrazem jest statuetka z brązu, która zawiera trzy elementy nawiązujące do drogich naszemu Patronowi kwestii: zawołanie przyjęte podczas jego święceń episkopatu, kształt wawelskiej katedry, oraz – otwarty na wschód – krąg europejskich gwiazd! Wygląd statuetki jest polisemiczny, zgodnie z intencją jaką miał jej twórca – Jan Tutaj, profesor krakowskiej ASP. Jedni dostrzegą w nim otwartą księgę czy kalendarz, inni organiczny kształt rozchylających się liści, łodyg lub dłoni układających w pozycję oranta.

Fundacja im. bp. Tadeusza Pieronka została zarejestrowana we wrześniu 2019 roku.