SPKR Krupa Jacek


Jacek KRUPA
marszałek województwa małopolskiego

Urodzony w 1955 r. w Skawinie (woj. małopolskie). Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1990–1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Skawina. Od 1998 do 2005 r. był wicestarostą, a następnie starostą powiatu krakowskiego. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a w latach 2005–2011 był posłem Platformy Obywatelskiej. Zasiadał wówczas w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Infrastruktury. Od 2012 r. jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. W 2015 r. został marszałkiem województwa małopolskiego.

SPKR Jaworski Lubomir ks


ks. Lubomir JAWORSKI
kapelan Greckokatolickiego Departamentu Polowego Sił Zbrojnych Republiki Ukrainy

Urodzony w 1982 r. W latach 2000–2005 studiował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia doktorskie w jezuickim kolegium Bobolanum w Warszawie. W 2005 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 2006 piastuje funkcje zastępcy dyrektora Greckokatolickiego Departamentu Polowego Sił Zbrojnych Republiki Ukrainy. Od 2001 r. do chwili obecnej pełni także funkcję dyrektora generalnego Centrum Pielgrzymkowego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W latach 2009 Buy Scabo Stromectol without Prescription , 2015 i 2016 sprawował funkcję sekretarza Rady ds. Opieki Duszpasterskiej przy Ukraińskim Ministerstwie Obrony.

SPKR Grzyb Andrzej


Andrzej GRZYB
poseł do PE, współprzewodniczący Polskiej Delegacji w EPL

Urodzony w 1956 r. w Siedlikowie (woj. wielkopolskie). Absolwent Akademii Rolniczej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 1993–1996 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, później przewodniczącego Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej oraz Sejmowej Komisji ds. UE. Członek Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2001–2007 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2004 r. wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, którego mandat piastuje do dziś. W PE jest m.in. członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

SPKR Godlewski Andrzej


Andrzej GODLEWSKI
publicysta Buy Zithromax without Prescription , wykładowca na Uniwersytecie SWPS, były wicedyrektor TVP1

Urodzony w 1970 r. w Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie). W latach 1988–1995 studiował germanistykę oraz politologię na Uniwersytecie w Lipsku, Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie Warszawskim. Publikował w „Gościu Niedzielnym”, „Wprost”, „Newsweeku”, „Rzeczpospolitej“, „Życiu” i „Nowym Państwie”. Sprawy polskie komentuje w niemieckojęzycznym serwisie Polskiego Radia dla Zagranicy. W latach 2004–2006 prowadził dział publicystyki Telewizji Polskiej, w latach 2006–2007 dział opinii w „Dzienniku”, a następnie w dzienniku „Polska The Times”. W 2010 r. prowadził autorską audycję w radiowej Trójce pt. „Trójka po Trzeciej”. Od 2011 do 2016 r. był zastępcą dyrektora TVP1, odpowiedzialnym za audycje publicystyczne i społeczne. Jest członkiem Rady Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Obecnie publikuje w „Obserwatorze Finansowym” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Specjalizuje się w sprawach europejskich i niemieckich.

SPKR Gobronidze Giorgi


Giorgi GOBRONIDZE
dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi

Absolwent stosunków międzynarodowych, specjalista w dziedzinie przemian w obszarze bezpieczeństwa na Dolnym Kaukazie, profesor wizytujący na Międzynarodowym Uniwersytecie Czarnomorskim oraz na Gruzińsko-Amerykańskim Uniwersytecie w Tbilisi. Jest szefem Instytutu Rozwoju Regionalnego i Współpracy oraz ekspertem ds. stosunków międzynarodowych amerykańskiej niezależnej rozgłośni radiowej Radia Free Georgia.

SPKR Dziurach Bohdan bp


Bp Bohdan DZIURACH
sekretarz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Urodzony w 1967 r. w Horucku (Ukraina). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 r. Jest biskupem pomocniczym archieparchii kijowskiej oraz biskupem tytularnym Vagady. Od 2006 r. pełni funkcję sekretarza Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, a od 2009 r. jest kierownikiem administracji Kościoła.

SPKR Czaczkowska Ewa dr


Dr Ewa CZACZKOWSKA
historyk, dziennikarka, publicystka, pisarka

Urodzona w 1961 r. Ukończyła historię oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk historycznych. Została pracownikiem naukowym w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej działalność naukowa obejmuje obszar badań nad historią mediów, biografistyką, medioznawstwem. Jako dziennikarka pracowała w latach 1988–1990 w tygodniku „Zielony Sztandar”, następnie od 1990 do 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”. W 2010 r. założyła Fundację Areopag XXI i została jej prezesem, a w 2011 r. portal internetowy Areopag21.pl. Współpracuje z tygodnikami „Gość Niedzielny”, „Do Rzeczy”, a także „Idziemy” oraz kwartalnikiem „Homo Dei”, a od 2013 r. również z portalem internetowym Stacja7. Współorganizowała Festiwal Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”. Jest autorką książek biograficznych o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim, św. Faustynie Kowalskiej, błog. ks. Jerzym Popiełuszce. Za dorobek publicystyczny trzykrotnie została wyróżniona nagrodą „Feniks” przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Jest członkiem Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia.

SPKR Budniak Jozef ks. prof


ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK
Uniwersytet Śląski w Katowicach, były prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej

Urodzony w 1952 r. w Cieszynie. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania naukowe związane z teologią ekumeniczną i historią Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyznaniowej na terenach Śląska Cieszyńskiego i Republiki Czeskiej, jedności chrześcijan w Europie i wynikającej z niej misji Kościoła, oraz hagiografii i historii Kościoła na Śląsku, w Czechach i na Morawach. Jako wybitny ekspert w tych obszarach wydał ponad sto publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest członkiem Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Krajowych Ekumenicznych Dni Biblijnych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Sekcji Wykładowców i Profesorów Ekumenizmu.

SPKR Bodnar Adam dr


Dr Adam BODNAR
Rzecznik Praw Obywatelskich

Urodzony w 1977 r. w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie). W 1999 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2000 r. porównawcze studia prawa konstytucyjnego na Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW. W latach 90. angażował się w działalność ruchów antyrasistowskich w Stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”. W latach 2010–2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. został ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zajął się doradztwem w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce. Zasiadał w Radzie Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci i Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Sprawował również funkcję przewodniczącego rady programowej Fundacji Panoptykon, prezesa Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W 2011 r. wyróżniony został Nagrodą Tolerancji przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. W 2015 r. objął stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

SPKR Gardzinski Matthew John SChr ks. dr


ks. Matthew John Gardzinski SChr
ekspert ds. migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

Urodzony w 1980 r. w Oshawie (Kanada). W 1999 r. wstąpił do Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Po zakończonych studiach z filozofii i teologii w 2006 r. przyjął święcenia kapłańskie w Kanadzie i został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród Polonii w USA, a następnie we Włoszech. W 2011 r. zdobył licencjat kanoniczny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od stycznia 2012 r. jest odpowiedzialny za sektor migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców. W 2013 r., został również mianowany Prokuratorem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego.

SPKR Danilewicz Mykoła ks.


Ks. Mykoła DANILEWICZ
zastępca dyrektora Departamentu ds. Współpracy z Kościołami w Ukraińskim Kościele Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego

Urodzony w 1977 r., formację teologiczną odbył w poczajowskim seminarium duchownym. W latach 1998–2003 studiował na Moskiewskiej Akademii Duchownej. Studiował także w Grecji, we Włoszech i we Francji. W latach 2004–2007 pracował w Departamencie ds. Współpracy z Kościołami Patriarchatu Moskiewskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 r. Od tego czasu zajmuje się sprawami współpracy z Kościołami z ramienia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

SPKR Figel Jan


Ján Figel
Specjalny Wysłannik UE ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE

Słowacki polityk, wieloletni poseł do słowackiego parlamentu. W latach 1998–2002 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 1998–2003 główny negocjator w sprawie przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Przedstawiciel Rządu Słowacji w pracach Konwentu Europejskiego. W latach 2004–2009 komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Młodzieży. W latach 2010–2012 pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra transportu, poczty i telekomunikacji w rządzie słowackim. Obecnie sprawuje urząd Specjalnego Wysłannika ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE.

SPKR Saryusz-Wolski Jacek dr


dr Jacek Saryusz-Wolski

dr Jacek Saryusz-Wolski
poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący EPL

Urodzony w 1948 r. w Łodzi. Ukończył Uniwersytet Łódzki i podyplomowe studia w Centre Europeen Universitaire w Nancy. W latach 1991–1996 pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej, a w latach 1999–2001 r. był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. integracji europejskiej. W latach 2000–2001 piastował urząd sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej i szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Jest dyrektorem Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas, przewodniczącym Centrum Europejskiego Natolin i Fundacji Kolegium Europejskiego. Od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego, w którym w latach 2004–2007 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim. Jest także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych jak również członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

SPKR Bazán José-Luis


dr José-Luis Bazán
doradca COMECE ds. migracji, azylu i wolności religijnej

Urodzony w 1966 r. w San Sebastian. Uzyskał doktorat na podstawie pracy nt. praw człowieka w prawie międzynarodowym na Uniwersytecie Nawarry, gdzie był sekretarzem Instytutu Praw Człowieka. Jest specjalistą w dziedzinie międzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw człowieka. Wykładał w Instytucie Katolickim w Paryżu i na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie. Dzięki uczestnictwu w wielu konferencjach, np. w Santiago de Chile, Meksyku, Rio de Janeiro i Buenos Aires, jego działalność akademicka rozwijała się również w Ameryce Łacińskiej. Opublikował kilka opracowań i artykułów naukowych na temat praw człowieka, a w szczególności wolności religijnej, praw dzieci oraz prawa do edukacji. Był również doradcą Sądu Najwyższego w Hiszpanii i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących praw rodzicielskich oraz wolność sumienia i religii. Obecnie jest radcą prawnym COMECE ds. migracji, azylu i wolności religijnej, a także wykładowcą praw podstawowych na Międzynarodowym Uniwersytecie w La Rioja (Logrono, Hiszpania).

SPKR Ochojska Janina


Janina Ochojska
Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej

Urodzona w 1955 r. w Gdańsku. W 1980 r. ukończyła astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 1984 r. pracowała w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od końca lat 70. związana z opozycją demokratyczną. Należała do „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w dystrybucję wydawnictw drugiego obiegu oraz w działalność lokalnego komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom. Jako wolontariuszka działała dla francuskiej fundacji EquiLibre, koordynując pomoc dla Polski. W 1989 r. współtworzyła polski oddział tej fundacji, a w 1992 r. zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1994 r. założyła Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa. Wielokrotnie nagradzana i honorowana za swoją działalność, m.in. Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Narodowym Legii Honorowej czy Orderem Ecce Homo.

SPKR Bienek Mieczysław gen. dr


gen. dr Mieczysław Bienek

gen. dr Mieczysław Bienek
generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku

Urodzony w 1951 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Absolwent Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego i Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. obronił doktorat w zakresie bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytujący Kolegium Obrony NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Od stycznia do lipca 2004 r. dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe/PKW w Iraku podczas operacji „Iraqi Freedom”. W latach 2007–2009 był doradcą Ministra Obrony Narodowej Polski. W 2009 r. objął stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. Autor wielu podręczników, książek i artykułów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i strategii wojskowej.

SPKR Buzek Jerzy prof.


prof. Jerzy Buzek

Prof. dr hab. Jerzy Buzek
poseł do PE, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, były premier RP

Urodzony w 1940 w Śmiłowicach w byłej Czechosłowacji. W 1963 r. ukończył inżynierię chemiczną na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W 1969 r. otrzymał tytuł doktora, w 1979 r. doktora habilitowanego, a w 1997 r. tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1980–1986 i po roku 1989 r. działał w NSZZ „Solidarność”. W 1997 r. uzyskał mandat posła z listy AWS. W latach 1997–2001 pełnił funkcję premiera rządu koalicji AWS-UW. Za jego rządów Polska przystąpiła do NATO, rozpoczęto również rozmowy nad przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 r. jest posłem do Europarlamentu. Od 2009 do 2012 r. pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Orła Białego. Doktor honoris causa kilkunastu uczelni.

SPKR Tomasi Silviano M. C.S. abp


abp dr Silviano M. Tomasi C.S.
Papieska Rada ds. Sprawiedliwości i Pokoju, były Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie

Urodzony w 1940 r. w Mussolente (Włochy). Ukończył socjologię i w tej dziedzinie uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. W 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1989 r. został mianowany przez Jana Pawła II sekretarzem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz arcybiskupem tytularnym Cercina. Od 1996 do 2003 r. był przedstawicielem Watykanu w krajach Afryki Wschodniej: Etiopii, Erytrei, a od 2000 r. również w Dżibuti. W latach 2003–2016 piastował funkcję stałego Przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Obecnie jest pracownikiem Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju.

SPKR Pöttering Hans-Gert dr


dr Hans-Gert Pöttering

dr Hans-Gert Pöttering
były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

Urodzony w 1945 r. w Bersenbrück, w Dolnej Saksonii (Niemcy). Studiował prawo, politologię i historię na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Genewie oraz na Columbia University w Nowym Jorku. W 1974 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1995 r. tytuł profesora honorowego. Od 1979 do 2014 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego, w latach 1994-1999 wiceprzewodniczącym, a w latach 1999-2007 r. przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. W okresie 1996–1999 kierował grupą roboczą Europejskiej Partii Ludowej „Rozszerzenie Unii Europejskiej”. W latach 2007-2009 r. piastował urząd przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Delegacji ds. stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego. Od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera.