GOSCIE

SPKR Dziurach Bohdan bp


Bp Bohdan DZIURACH
sekretarz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Urodzony w 1967 r. w Horucku (Ukraina). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 r. Jest biskupem pomocniczym archieparchii kijowskiej oraz biskupem tytularnym Vagady. Od 2006 r. pełni funkcję sekretarza Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, a od 2009 r. jest kierownikiem administracji Kościoła.