GOSCIE

SPKR Gobronidze Giorgi


Giorgi GOBRONIDZE
dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi

Absolwent stosunków międzynarodowych, specjalista w dziedzinie przemian w obszarze bezpieczeństwa na Dolnym Kaukazie, profesor wizytujący na Międzynarodowym Uniwersytecie Czarnomorskim oraz na Gruzińsko-Amerykańskim Uniwersytecie w Tbilisi. Jest szefem Instytutu Rozwoju Regionalnego i Współpracy oraz ekspertem ds. stosunków międzynarodowych amerykańskiej niezależnej rozgłośni radiowej Radia Free Georgia.