GOSCIE

SPKR Czaczkowska Ewa dr


Dr Ewa CZACZKOWSKA
historyk, dziennikarka, publicystka, pisarka

Urodzona w 1961 r. Ukończyła historię oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk historycznych. Została pracownikiem naukowym w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej działalność naukowa obejmuje obszar badań nad historią mediów, biografistyką, medioznawstwem. Jako dziennikarka pracowała w latach 1988–1990 w tygodniku „Zielony Sztandar”, następnie od 1990 do 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”. W 2010 r. założyła Fundację Areopag XXI i została jej prezesem, a w 2011 r. portal internetowy Areopag21.pl. Współpracuje z tygodnikami „Gość Niedzielny”, „Do Rzeczy”, a także „Idziemy” oraz kwartalnikiem „Homo Dei”, a od 2013 r. również z portalem internetowym Stacja7. Współorganizowała Festiwal Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”. Jest autorką książek biograficznych o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim, św. Faustynie Kowalskiej, błog. ks. Jerzym Popiełuszce. Za dorobek publicystyczny trzykrotnie została wyróżniona nagrodą „Feniks” przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Jest członkiem Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia.