GOSCIE

SPKR Danilewicz Mykoła ks.


Ks. Mykoła DANILEWICZ
zastępca dyrektora Departamentu ds. Współpracy z Kościołami w Ukraińskim Kościele Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego

Urodzony w 1977 r., formację teologiczną odbył w poczajowskim seminarium duchownym. W latach 1998–2003 studiował na Moskiewskiej Akademii Duchownej. Studiował także w Grecji, we Włoszech i we Francji. W latach 2004–2007 pracował w Departamencie ds. Współpracy z Kościołami Patriarchatu Moskiewskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 r. Od tego czasu zajmuje się sprawami współpracy z Kościołami z ramienia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.