GOSCIE

SPKR Figel Jan


Ján Figel
Specjalny Wysłannik UE ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE

Słowacki polityk, wieloletni poseł do słowackiego parlamentu. W latach 1998–2002 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 1998–2003 główny negocjator w sprawie przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Przedstawiciel Rządu Słowacji w pracach Konwentu Europejskiego. W latach 2004–2009 komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Młodzieży. W latach 2010–2012 pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra transportu, poczty i telekomunikacji w rządzie słowackim. Obecnie sprawuje urząd Specjalnego Wysłannika ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE.