GOSCIE

SPKR Gardzinski Matthew John SChr ks. dr


ks. Matthew John Gardzinski SChr
ekspert ds. migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

Urodzony w 1980 r. w Oshawie (Kanada). W 1999 r. wstąpił do Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Po zakończonych studiach z filozofii i teologii w 2006 r. przyjął święcenia kapłańskie w Kanadzie i został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród Polonii w USA, a następnie we Włoszech. W 2011 r. zdobył licencjat kanoniczny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od stycznia 2012 r. jest odpowiedzialny za sektor migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców. W 2013 r., został również mianowany Prokuratorem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego.