GOSCIE

SPKR Budniak Jozef ks. prof


ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK
Uniwersytet Śląski w Katowicach, były prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej

Urodzony w 1952 r. w Cieszynie. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania naukowe związane z teologią ekumeniczną i historią Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyznaniowej na terenach Śląska Cieszyńskiego i Republiki Czeskiej, jedności chrześcijan w Europie i wynikającej z niej misji Kościoła, oraz hagiografii i historii Kościoła na Śląsku, w Czechach i na Morawach. Jako wybitny ekspert w tych obszarach wydał ponad sto publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest członkiem Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Krajowych Ekumenicznych Dni Biblijnych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Sekcji Wykładowców i Profesorów Ekumenizmu.