GOSCIE

SPKR Bodnar Adam dr


Dr Adam BODNAR
Rzecznik Praw Obywatelskich

Urodzony w 1977 r. w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie). W 1999 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2000 r. porównawcze studia prawa konstytucyjnego na Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW. W latach 90. angażował się w działalność ruchów antyrasistowskich w Stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”. W latach 2010–2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. został ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zajął się doradztwem w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce. Zasiadał w Radzie Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci i Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Sprawował również funkcję przewodniczącego rady programowej Fundacji Panoptykon, prezesa Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W 2011 r. wyróżniony został Nagrodą Tolerancji przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. W 2015 r. objął stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.