GOSCIE

SPKR Bienek Mieczysław gen. dr


gen. dr Mieczysław Bienek

gen. dr Mieczysław Bienek
generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku

Urodzony w 1951 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Absolwent Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego i Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. obronił doktorat w zakresie bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytujący Kolegium Obrony NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Od stycznia do lipca 2004 r. dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe/PKW w Iraku podczas operacji „Iraqi Freedom”. W latach 2007–2009 był doradcą Ministra Obrony Narodowej Polski. W 2009 r. objął stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. Autor wielu podręczników, książek i artykułów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i strategii wojskowej.