GOSCIE

SPKR Ochojska Janina


Janina Ochojska
Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej

Urodzona w 1955 r. w Gdańsku. W 1980 r. ukończyła astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 1984 r. pracowała w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od końca lat 70. związana z opozycją demokratyczną. Należała do „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w dystrybucję wydawnictw drugiego obiegu oraz w działalność lokalnego komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom. Jako wolontariuszka działała dla francuskiej fundacji EquiLibre, koordynując pomoc dla Polski. W 1989 r. współtworzyła polski oddział tej fundacji, a w 1992 r. zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1994 r. założyła Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa. Wielokrotnie nagradzana i honorowana za swoją działalność, m.in. Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Narodowym Legii Honorowej czy Orderem Ecce Homo.