Konferencja 2012

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Chrześcijańskie oczekiwania
wobec kształtu Europy

 

 

Dwanaście lat organizacji konferencji na temat relacji między Kościołem katolickim i jego nauczaniem a Unią Europejską i procesami politycznymi zachodzącymi w Europie obchodziliśmy pod hasłem wzywającym do formułowania „Chrześcijańskich oczekiwań wobec kształtu Europy”. Hierarchowie, parlamentarzyści europejscy, przedstawiciele rządu i Sejmu RP, a także eksperci z europejskich i polskich think-tanków debatowali 13 i 14 września w malowniczym Centrum konferencyjnym „Dwór w Tomaszowicach” nad tym, co nurtuje większość Europejczyków zaniepokojonych kryzysem, który się rozszerza w UE.
Podobnie jak w ubiegłych latach konferencję otwarł metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, który w inauguracyjnym wystąpieniu wezwał unijny establishment do postawienia na właściwym miejscu kwestii najistotniejszych dla przetrwania projektu europejskiego, jako projektu obywatelskiego, służącego wolności i podmiotowości człowieka, jako uczestnika życia politycznego: „W odniesieniu do uzasadnionej i koniecznej jedności ekonomiczno-politycznej Europy i wobec znaków nadziei, takich jak uznanie prawa do godnego życia, wyrażamy życzenie, aby w duchu twórczej wierności tradycji humanistycznej i chrześcijańskiej naszego kontynentu został zagwarantowany prymat wartości etycznych i duchowych”.

Występujący po metropolicie Władysław Bartoszewski, nestor polskiej polityki i wielokrotny uczestnik poprzednich debat w Krakowie, w wykładzie nakreślającym ramy tematyczne tegorocznego spotkania, wiele mówił o ojcach założycielach Unii, zaliczając do ich tradycyjnego grona także Jana Pawła II.
Bardzo ciekawe wystąpienia i wypowiedzi podczas poszczególnych sesji należały do Rocco Buttiglione (wiceprezydenta Parlamentu Włoch), Krzysztofa Zanussiego (wybitnego reżysera), Klausa Otto Skibowskiego (byłego doradcy Konrada Adenauera) i Jarosława Gowina (ministra sprawiedliwości). Najbardziej zdecydowanie i wprost przemawiali natomiast abp Jean-Claude Hollerich z Luksemburga, którego zdaniem „eutanazja, aborcja, rozpad struktur rodzinnych wspierające egoizm jednostki” są szerzone za przyzwoleniem tych, którzy projektują prawa, a „wielu chrześcijan w Europie nie czuje się traktowanych serio”, oraz Zbigniew Nossowski (redaktor naczelny „Więzi”), który z kolei zwrócił uwagę zarówno na abdykację Europy z pozycji lidera demokratyzacji współczesnych procesów politycznych, ale także na faktyczne „zdradzenie” chrześcijaństwa przez budowniczych dzisiejszej postaci UE.

Tym razem w konferencji nie wzięły udziału ani gwiazdy europejskiej sceny politycznej, ani przywódcy państw członkowskich. Nie przeszkodziło to w osiągnięciu dobrego poziomu merytorycznego poruszanych kwestii, a zdaniem wielu uczestników konferencji nawet pomogło. W istocie, organizatorzy sięgnęli w tym roku po tematykę bardzo ambitną i wymagającą od prelegentów i osób zaproszonych do dyskusji panelowych fachowej wiedzy w poszczególnych obszarach zagadnień europejskich.

 

krakow2012-PL