Konferencja 2002

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Modernizacja i wiara

 

 

Podczas tego spotkania najgorętsze dyskusje toczyły się wokół pytania: Czy dziedzictwo europejskie ma siłę, która jest w stanie inspirować rozwój? Pytanie to, sformułowane przez Horsta Langesa – prezydenta Fundacji im. Roberta Schumana – stanowiło kontekst wystąpień znakomitych przedstawicieli różnych dyscyplin: abp Jean-Louisa Taurana (sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej do spraw kontaktów z państwami), prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz, ks. prof. Remigiusza Sobańskiego, prof. Rocco Buttiglione (włoskiego ministra do spraw europejskich), Franza Fischlera (komisarza UE do spraw rolnictwa) czy ks. prof. Andrzeja Szostka z KUL.

Drugim torem krakowskiej debaty była niezwykle aktualna wówczas problematyka naszej integracji z UE. Byliśmy wszak wtedy w przededniu brzemiennych w skutki rozstrzygnięć negocjacyjnych i referendum. Stąd w konferencji wzięło udział wielu eurodeputowanych, zwłaszcza z Włoch, Niemiec i Francji, a także przedstawiciele polskiego rządu – ministrowie: Jan Truszczyński, Danuta Hübner, Jan Kułakowski. Ta część debaty przyciągnęła szerokie grono zwolenników i przeciwników integracji Polski z UE. Wymiana opinii pokazała silnie spolaryzowane stanowiska jednych i drugich. Było gorąco, ale w granicach dobrego smaku.

 

krakow2002-PL