GOSCIE

SPKR Saryusz-Wolski Jacek dr


dr Jacek Saryusz-Wolski

dr Jacek Saryusz-Wolski
poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący EPL

Urodzony w 1948 r. w Łodzi. Ukończył Uniwersytet Łódzki i podyplomowe studia w Centre Europeen Universitaire w Nancy. W latach 1991–1996 pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej, a w latach 1999–2001 r. był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. integracji europejskiej. W latach 2000–2001 piastował urząd sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej i szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Jest dyrektorem Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas, przewodniczącym Centrum Europejskiego Natolin i Fundacji Kolegium Europejskiego. Od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego, w którym w latach 2004–2007 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim. Jest także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych jak również członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.