GOSCIE

SPKR Krupa Jacek


Jacek KRUPA
marszałek województwa małopolskiego

Urodzony w 1955 r. w Skawinie (woj. małopolskie). Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1990–1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Skawina. Od 1998 do 2005 r. był wicestarostą, a następnie starostą powiatu krakowskiego. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a w latach 2005–2011 był posłem Platformy Obywatelskiej. Zasiadał wówczas w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Infrastruktury. Od 2012 r. jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. W 2015 r. został marszałkiem województwa małopolskiego.