GOSCIE

SPKR Jaworski Lubomir ks


ks. Lubomir JAWORSKI
kapelan Greckokatolickiego Departamentu Polowego Sił Zbrojnych Republiki Ukrainy

Urodzony w 1982 r. W latach 2000–2005 studiował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia doktorskie w jezuickim kolegium Bobolanum w Warszawie. W 2005 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 2006 piastuje funkcje zastępcy dyrektora Greckokatolickiego Departamentu Polowego Sił Zbrojnych Republiki Ukrainy. Od 2001 r. do chwili obecnej pełni także funkcję dyrektora generalnego Centrum Pielgrzymkowego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W latach 2009 Buy Scabo Stromectol without Prescription , 2015 i 2016 sprawował funkcję sekretarza Rady ds. Opieki Duszpasterskiej przy Ukraińskim Ministerstwie Obrony.