GOSCIE

SPKR Bazán José-Luis


dr José-Luis Bazán
doradca COMECE ds. migracji, azylu i wolności religijnej

Urodzony w 1966 r. w San Sebastian. Uzyskał doktorat na podstawie pracy nt. praw człowieka w prawie międzynarodowym na Uniwersytecie Nawarry, gdzie był sekretarzem Instytutu Praw Człowieka. Jest specjalistą w dziedzinie międzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw człowieka. Wykładał w Instytucie Katolickim w Paryżu i na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie. Dzięki uczestnictwu w wielu konferencjach, np. w Santiago de Chile, Meksyku, Rio de Janeiro i Buenos Aires, jego działalność akademicka rozwijała się również w Ameryce Łacińskiej. Opublikował kilka opracowań i artykułów naukowych na temat praw człowieka, a w szczególności wolności religijnej, praw dzieci oraz prawa do edukacji. Był również doradcą Sądu Najwyższego w Hiszpanii i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących praw rodzicielskich oraz wolność sumienia i religii. Obecnie jest radcą prawnym COMECE ds. migracji, azylu i wolności religijnej, a także wykładowcą praw podstawowych na Międzynarodowym Uniwersytecie w La Rioja (Logrono, Hiszpania).