Program 1

dr Michał Góra, Prezes Zarządu Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka
dr Jan Olbrycht, Wiceprzewodniczący Frakcji EPL w Parlamencie Europejskim
Ria Oomen-Ruijten, Prezydent Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu
ks. dr Manuel Barrios Prieto, Sekretarz Generalny COMECE
Andrzej Halicki, Przewodniczący Del. Polskiej we Frakcji EPL w Parlamencie Europejskim

Roberta Metsola, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego

POSTAWY KOŚCIOŁÓW WOBEC AGRESJI ROSJI PRZECIW UKRAINIE

ks. prof. Marek Blaza SJ, Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum
ks. dr Ihor Shaban, Ukraiński Kościół Greckokatolicki, archieparchia kijowska
abp Evstachij Zoria, Kościół Prawosławny Ukrainy, eparchia czernihowska
MODERACJA
Marcin Przeciszewski, prezes i redaktor naczelny KAI

SFERA KOMUNIKACJI JAKO POLE WALKI

dr Martyna Bildziukiewicz, East Stratcom Task Force, dyrektor
Anna Mierzyńska, analityk mediów społecznościowych
Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie
MODERACJA
ks. Kazimierz Sowa, publicysta

18:00 Msza święta
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 54
19:00 Wręczenie Nagrody im. Bp. Tadeusza Pieronka „IN VERITATE”
za wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich.
Laureaci A.D. 2022:
Metropolita Kijowski EPIFANIUSZ, zwierzchnik Kościoła prawosławnego Ukrainy
(Laudacja – amb. Jan Tombiński),
dr Hanna MACHIŃSKA, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
(Laudacja – ks. prof. Alfred Wierzbicki)