Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych uczestnik może skontaktować się w tej sprawie pod adresem: Biuro Komitetu Organizacyjnego, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@www.fundacjapieronek.eu.

3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, prowadzenia statystyk, sprawozdawczości. Wizerunek Uczestnika będzie przetwarzany zgodnie z § 4 Regulaminu Konferencji. Adres e-mail będzie wykorzystywany w celu promocji Konferencji oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji – prawnie usprawiedliwiony cel Administratora.

4. Organizator może przekazywać dane osobowe jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne dla organizacji i przeprowadzenia Konferencji (np. usługi informatyczne, księgowe, banki i operatorzy płatności, dostawcy usług pocztowych).

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu rozliczenia Konferencji, wizerunku przez czas nieokreślony, a adres e-mail do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.