INFO

KE22-podsumowanie

Szanowni Państwo

Kilka dni temu podsumowaliśmy XXII Międzynarodową Konferencję z cyklu „Rola chrześcijan w procesie integracji europejskiej”. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „WOJNA W EUROPIE – JAKA BĘDZIE UNIA EUROPEJSKA?”. Tematyka i przebieg debat panelowych oraz kolejna edycja Gali Nagrody In Veritate spotkały się z dużym zainteresowaniem. Poniżej znajdziecie Państwo linki z filmowym zapisem całości naszego dwudniowego spotkania.

Niech debaty, do których warto wrócić, pozostaną dla Nas wszystkich twórczą inspiracją do dalszych refleksji o współczesnej Europie oraz do dalszych prac nad kolejną konferencją przygotowywaną przez Fundację im. bp Tadeusza Pieronka. Niebawem poinformujemy o jej dokładnym przyszłorocznym terminie.

Zwracamy się jednocześnie do Państwa z apelem i prośbą: Zmieniają się uwarunkowania społeczne oraz ekonomiczne dla wysiłków na rzecz dialogu wokół zagadnień europejskich i chrześcijańskich. Ten dialog z opinią publiczną jest jednak główną aktywnością rozwijaną przez Fundację im. bp. Tadeusza Pieronka, ponieważ czujemy się spadkobiercami naszego dawnego lidera, a obecnie patrona. Dlatego prosimy i otwieramy się na Wasze wsparcie finansowe dla dalszej działalności Fundacji.

Oto numer konta Fundacji im bp Tadeusza Pieronka, na który można przekazać wsparcie finansowe:

89 1600 1462 1884 0984 1000 0002

Stawiamy sobie ambitne cele. Chcemy być jeszcze bardziej skuteczni, rozpoznawalni i jednoznaczni w propagowaniu tematów najważniejszych dla Europejczyków, którzy kierują się chrześcijańską aksjologią. Wszystkich, którzy uważają że warto, serdecznie zapraszamy na #FriendsRising, czyli do finansowego wspierania Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka w dalszych działaniach:

„Bez Was wiele zrobić nie możemy, z Wami podejmiemy wyzwań wiele!”

Rafał Budnik

Prezes Zarządu Fundacji

   


Zapis konferencji

wersja polska: WOJNA W EUROPIE – JAKA BĘDZIE UNIA EUROPEJSKA? 21-22.10.2022 – YouTube

english version: WAR IN EUROPE – WHAT THE EUROPEAN UNION WILL BE LIKE? 21-22.10.2022 – YouTube

Galeria zdjęć / Photo gallery: Foto Galeria