Intro 1

Kardynał Stanisław Dziwisz
Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Mija dwadzieścia lat od zorganizowania I Międzynarodowej Konferencji na temat relacji pomiędzy Kościołem katolickim a instytucjami Unii Europejskiej. W tym czasie kraje Europy Środkowej, świeżo wyzwolone z kajdan totalitarnej ideologii i systemu, który na całe dziesięciolecia pozbawił nas wolności i suwerenności, wstąpiły dobrowolnie do Unii Europejskiej i stały się istotną częścią systemu zbiorowego bezpieczeństwa i integracji w Europie. W tym czasie także rozszerzały się pola relacji instytucjonalnych między Kościołem a strukturami UE. Bez wątpienia ma w tym swoją rolę ta konferencja. Piszę – „konferencja”, ale śmiało można o tym przedsięwzięciu napisać – „instytucja”. To – początkowo jednorazowe – spotkanie stało się bowiem czymś na stałe oddziałującym na kształtowanie debaty o Europie i Kościele, za sprawą jej twórcy bp. Tadeusza Pieronka. Z dzisiejszej perspektywy dostrzegamy jego dalekowzroczność i choć niemal dwa lata temu odszedł, to dzieło, które zapoczątkował ze swoimi współpracownikami, obchodzi dziś swój mały jubileusz.

W tym roku znowu się spotkamy. XX konferencja będzie miała być może inny przebieg niż dziewiętnaście dotychczasowych, ale mogę potwierdzić, że nasze debaty będą miały swój dalszy ciąg 9 i 10 października. Z uwagi na epidemiczne okoliczności znaczna część naszej aktywności może przenieść się do sfery wirtualnej. Niemniej jednak zaplanowaliśmy skrupulatnie tematykę na tegoroczną jesień. Konferencja odbędzie się pod hasłem: „Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę”. Debaty poświęcimy: konsekwencjom zmian klimatycznych, bezpieczeństwu i wprowadzeniu sztucznej inteligencji. Przedyskutujemy te problemy, opierając się na chrześcijańskiej etyce i rozwiązaniach prawnych, które Unia musi wziąć pod uwagę. Podczas spotkania chcemy także jedną sesję poświęcić osobie i dziełu Jana Pawła II, a zwłaszcza jego roli w zjednoczeniu Europy.

Wobec tego, bez względu na komplikacje, które mogą nas wszystkich jeszcze czekać, zapraszam z nadzieją do Krakowa na jesień.