Konferencja 2020

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę