Konferencja 2020

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę

ZAPIS KONFERENCJI

wersja polska:

Otwarcie i powitanie, I Sesja Panelowa
II Sesja Panelowa
Uroczysta Sesja z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II

english version:

Welcome and Opening, I Panel Session
II Panel Session
Special Session on the 100th Anniversary of Saint John Paul II’s Birth
krakow2020-przed_wwwkrakow2020_po_wwwkrakow2020-PL