Podsumowanie

Miejscem debat było ponownie Międzynarodowe Centrum Kultury na krakowskim Rynku. Wstęp do dwudniowych obrad wygłosił metropolita łódzki abp prof. Grzegorz Ryś. Szczególnym elementem programu konferencyjnego w 2019 r. była I Uroczysta Gala Nagrody im. bp. Tadeusza Pieronka „In veritate”. Za sprawą wyjątkowego gestu prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego odbyła się ona w nadzwyczajnej scenerii Galerii Malarstwa Polskiego XIX wieku w Sukiennicach. Nowo powołana Fundacja im. bp. Tadeusza Pieronka nagrodę postanowiła przyznać jako pierwszej prof. Hannie Suchockiej, byłej premier i wieloletniej ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej.

11 października odbyły się trzy sesje: „Wolność religijna jako wyzwanie dla polityki europejskiej”, „Nowa wspólnota UE po brexicie” i „Populizm w Europie – relacje między elitami a obywatelami”. Następnego dnia najpierw uczestniczyliśmy w pasjonującym dwugłosie profesorów ekonomii: Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) i Georga Milbradta (byłego premiera Saksonii). Podsumowaniem spotkania była sesja specjalna o strategicznych dylematach naszej części Unii, pt.: „Europa Środkowo-Wschodnia trzy dekady po Jesieni Ludów” z udziałem byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.