Multimedia

Otwarcie Konferencji

I sesja panelowa
PRZYWÓDZTWO – Czy Europie potrzebne jest silne przywództwo?


II sesja panelowa
TOŻSAMOŚĆ – Czy Europa obroni tożsamość opartą na chrześcijaństwie?


III sesja panelowa
PRZYSZŁOŚĆ – Drogi wyjścia z kryzysu


IV sesja panelowa
JEDNOŚĆ – Konsekwencje Brexitu


Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Opening

I panel session
LEADERSHIP – does Europe need strong leadership?


II panel session
IDENTITY – will Europe defend its identity based on Christianity?


III panel session
FUTURE – how will Europe overcome its crisis?


IV panel session
UNITY – consequences of BREXIT


Conclusion