Konferencja 2007

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Od Traktatów Rzymskich
do Traktatu Konstytucyjnego

 

Od 2000 r. przygotowujemy konferencję, której wywoławcze hasło brzmi: „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Z pozostałymi pomysłodawcami tego przedsięwzięcia zastanawiamy się rokrocznie, jak – pod wpływem zmieniającej się sytuacji – zmieniają się także szczegółowe cele naszych działań. Uświadamiamy sobie jednak, że nasze pierwotne założenia i motywy towarzyszące temu projektowi pozostają dziś tak samo aktualne jak siedem lat temu. Chodzi bowiem niezmiennie o naszą tożsamość kulturową, o jej główne wyznaczniki, o miejsce Polski w Europie, Europy w świecie, oraz o to, jaką rolę przychodzi wypełniać chrześcijaństwu i chrześcijanom, gdy rzeczywistość niejednokrotnie przerasta kreślone scenariusze. Dziejąca się na naszych oczach historia sprawia, że kwestie podstawowe dla naszej cywilizacji nie dewaluują się. Fakty wskazują na to, że konieczność odpowiedzi na fundamentalne pytania staje się jeszcze bardziej paląca, niż wydawało się to kilka lat temu.

Po latach konferencja rozrosła się. Towarzyszą jej wydarzenia medialne, wydawnicze oraz konsultacje z partnerami w Europie. Dlatego śmiem dziś powiedzieć, że dynamika działań mieszczących się pod hasłem „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” spowodowała, iż krakowska konferencja stała się swego rodzaju instytucją promującą rozwój relacji Kościół-Europa.

W bieżącym roku podejmiemy po raz siódmy „miłe brzemię” przeprowadzenia dyskusji na aktualne tematy europejskie. Rok jest szczególny, a jego data symboliczna. Mija właśnie pięćdziesiąt lat od podpisania Traktatów Rzymskich, które stworzyły podwaliny pod zacieśnianie współpracy i integracji w Europie na wiele dziesięcioleci. Dlatego postanowiliśmy, aby konferencja tym razem wyszła od tego znamiennego wydarzenia.

Debata nie ograniczy się jednak do retrospekcji na temat pięćdziesięciu lat przemian. Skupimy się w niej na problemie wypracowania nowego modus vivendi dla Unii Europejskiej, czyli budowaniu aktu prawnego na miarę dzisiejszych i przyszłych potrzeb instytucji tworzonej już nie przez sześć i piętnaście państw, nawet nie przez dwadzieścia pięć, ale przez dwudziestu siedmiu partnerów. Zainicjujemy także projekt „Foresight” w kontekście dalszego procesu rozszerzenia. Zagadnienia związane z islamem, które od kilku lat poruszamy, tym razem znajdą się w sesji na temat społecznych i politycznych konsekwencji wzrostu liczby muzułmanów na kontynencie europejskim. Wiele miejsca poświęcimy także konkurencji między ideami a ideologiami oraz temu jakie z tego tytułu ponosimy konsekwencje.

Liczymy, że aktualność stawianych kwestii i zaproszone osobistości zagwarantują interesującą konfrontację stanowisk. Jak zwykle zaprosimy najwybitniejszych znawców tematu. Dziennikarze zadbają o dynamiczny charakter i oprawę medialną jesiennego spotkania w Krakowie. Polityków odpytamy z realizacji zasad, na których Unia oficjalnie się opiera, oraz jak praktykują „politykę” – „przewidywanie przyszłości” – w jej pierwotnym znaczeniu. Słuchaczy uraczymy zaś ciekawym programem i wydarzeniami towarzyszącymi głównemu nurtowi konferencji.

bp. Tadeusz Pieronek

„Skupimy się na problemie wypracowania nowego modus vivendi dla Unii Europejskiej, czyli budowaniu aktu prawnego na miarę dzisiejszych i przyszłych potrzeb instytucji tworzonej przez dwudziestu siedmiu partnerów” – tak cel i założenia siódmej już konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” określił bp prof. Tadeusz Pieronek, przewodniczący komitetu organizacyjnego. A prezydent RP prof. Lech Kaczyński, otwierając spotkanie, dodał, że jego zdaniem, Europa powinna poszukiwać wspólnych wartości i siły „w chrześcijaństwie albo w aksjologii opartej o wartości chrześcijańskie” oraz „w przywiązaniu do ustroju demokratycznego i (…) gospodarki rynkowej”.

Szacowne grono ubiegłorocznych prelegentów zaszczycili swą obecnością również: Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone, przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Hans Gert-Poettering, arcybiskup Dublina i prymas Irlandii Diarmuid Martin, prawosławny metropolita Francji abp Emanuel, przewodniczący Bundestagu dr Norbert Lambert, komisarz UE prof. Danuta Hübner, lider białoruskiej opozycji Aleksandr Milinkiewicz.

 

krakow2007-PL