Konferencja 2006

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Cywilizacyjne zmagania Europy

 

 

W 2006 roku zastanawialiśmy się nad poprawnością polityczną, przyszłymi konfliktami, a także nad zmaganiami o solidarność w Europie. Wróciliśmy do dyskusji o kierunkach reformy Unii Europejskiej. Bardzo twórcza okazała się także sesja, która ukazała Europę jako cywilizację wewnętrznie zróżnicowaną, a często nawet spolaryzowaną. „Obserwacja wewnętrznych zderzeń jednej formacji cywilizacyjnej jest pasjonująca. Współczesne zderzenia w mniejszym stopniu dokonują się między cywilizacjami, a w większym stopniu między narodami jednej cywilizacji, a nawet wewnątrz państw” – jedną z najbardziej oryginalnych tez ostatniej krakowskiej debaty postawił wybitny historyk i dyplomata prof. Stefan Meller.

Przekonanie o tym, że Europa była, jest i powinna pozostać kontynentem zakorzenionym w chrześcijaństwie, wcale nie należy dziś do poglądów dominujących. Ta świadomość towarzyszyła nam podczas wszystkich konfrontacji i w każdym panelu. Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Naika Foroutan, Jaime Mayor Oreja, Jarosław Gowin, kard. José da Cruz Policarpo i inni zwrócili jednak uwagę, że lepsza jest taka, niezbyt komfortowa dla wierzących, prawda niż życzeniowe refleksje o tym, jak cenny w oczach współczesnych jest dorobek myśli chrześcijańskiej.

Spotkanie uświadomiło nam, że w Europie trwa walka o wartości. Żyjemy więc w „cywilizacji zderzeń”, której przyszłość musi wykluwać się w bólach.

 

krakow2006-PL