Konferencja 2004

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Scenariusze przyszłości

 

 

Liderzy Konwentu Unii Europejskiej, twórcy Karty Podstawowych Praw UE oraz autorzy projektu traktatu konstytucyjnego dla nowej, poszerzonej Unii zdają się nie dostrzegać tradycji chrześcijańskiej jako istotnego źródła identyfikacji Europy. Jak będzie wobec tego wyglądała przyszłość? Na jakich fundamentach przyjdzie ją oprzeć?

Prawdopodobne scenariusze przyszłości, perspektywy i zagrożenia dla Europy zaprezentowali wtedy w Krakowie eksperci bardzo odległych dziedzin. Lecz – co zaskoczyło zapewne wielu słuchaczy – ich konkluzje były bardzo podobne. Do debaty o przyszłym kształcie bezpieczeństwa na kontynencie stanęli: gen. Mieczysław Bieniek, bp Franjo Komarica, Adam Michnik i min. Rocco Buttiglione. Na temat szans na poprawę gospodarczej pozycji Europy ostro spierali się: poseł Jan Rokita, komisarz Danuta Hübner, Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha oraz Henryka Bochniarz. Mieliśmy ciekawe panele dyskusyjne o przyszłości w kontekście zdrowotnym, demograficznym i ekologicznym. Wiele miejsca poświęciliśmy, aby zastanowić się nad przyszłością rodziny i religii w coraz bardziej nieprzyjaznym jej otoczeniu.

Do dwudniowej debaty wprowadzenie wygłosił kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. Jego wystąpienie pt. „Europa na rozdrożu” wykazało jakiej przenikliwości trzeba, aby projektować bezpieczną przyszłość i jak bardzo łatwo nadużyć kompetencji, nieostrożnie zajmując się inżynierią przyszłości poprzez pochopne rugowanie sprawdzonych od wieków zasad.

 

krakow2004-PL