Konferencja 2003

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Jedna czy dwie europy?

 

 

To prowokacyjnie brzmiące pytanie zadane zostało całkowicie poważnie. Mimo trwającej już gorączki przedreferendalnej, nie mieliśmy zamiaru poświęcić naszego spotkania na spór o to, jak głosować, za czy przeciw Polsce w Unii Europejskiej. Od samego początku założyliśmy bowiem, że nie ograniczymy się do bieżącej dyskusji politycznej.

Konstruując poszczególne sesje wyszliśmy z przekonania – podzielanego zresztą przez nauki społeczne i historię – że nie ma jednorodnych formacji cywilizacyjnych. Europa nie jest więc homogeniczną masą kulturową, ale ze swej istoty stanowi zespół kultur regionalnych, narodowych, i dopiero jako taka posiada swoją specyfikę, która odróżnia ją od innych kręgów cywilizacyjnych. Oczywiście nie mogliśmy pominąć spraw związanych z Unią Europejską oraz z rozpadem komunizmu, który wpisał się w najnowszą historię Europy jako siła przeciwstawiająca Wschód Zachodowi. Dlatego na tytułowe pytanie odpowiadali m.in.: Elmar Brok, Hanna Suchocka, Andrzej Olechowski, Hans-Gert Poettering, Norman Davies, Irena Lipowicz oraz wybitni przedstawiciele Kościoła: kard. Angelo Scola, kard. Paul Poupard.

Konferencję otworzył prezydent Aleksander Kwaśniewski, który wyraził wtedy wielkie uznanie dla Kościoła w Polsce za wspieranie przemian i procesu integracji. W pamięci uczestników na pewno pozostanie jednak z tamtych dni przede wszystkim niezwykły dialog między Helmutem Kohlem i Władysławem Bartoszewskim, który obaj zatytułowali: „Wczoraj, dziś i jutro Europy”. Ci doświadczeni życiem ludzie, znamienici i zasłużeni dla pojednania polsko-niemieckiego politycy pokazali, jak wychodząc ze – zdawałoby się – beznadziejnych sytuacji doprowadzić do dalekosiężnych rozwiązań oraz jak osiągać kompromis.

 

krakow2003-PL