Konferencja 2001

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Świadomość tożsamości europejskiej

 

 

Idea spotkań poświęconych debacie o Polsce, Kościele i Europie, których gospodarzem miał stać się Kraków i kościelne środowiska związane z Papieską Akademią Teologiczną, znalazła swoje pierwsze urzeczywistnienie jesienią 2001 roku. Pamiętamy, że był to bardzo krytyczny rok dla zachodniej cywilizacji. Nasze spotkanie odbyło się dwa dni po niespodziewanym ataku na WTC – największym terrorystycznym akcie w historii. Uświadomiliśmy sobie wtedy, jak bardzo potrzebny jest dialog, a tematyka dyskusji skupiona wokół problemu tożsamości kulturowej Europejczyków nabrała w tych dramatycznych chwilach jeszcze głębszego znaczenia.

Nasi rozmówcy i prelegenci poświęcili swoje wystąpienia m.in. specyfice historycznej i politycznej narodów Europy Środkowej i Wschodniej, relacjom między Kościołem katolickim a instytucjami europejskimi, systemowi wartości, który był motorem integracji, a także perspektywom Unii Europejskiej.

Od samego początku naszych spotkań udało się zainteresować bardzo szerokie spektrum uczestników. Adresowana początkowo głównie do duchownych debata szybko i naturalnie przekształciła się w forum dialogu między różnymi środowiskami: wierzących i niewierzących, odwołujących się do korzeni chrześcijańskich i tych, którzy imponderabilia w życiu społecznym opierają głównie na osiągnięciach oświecenia, zwolenników różnych opcji politycznych i strategicznych. Okazało się, że spotkaniami zainteresowani są nie tylko księża, którzy w tym czasie musieli mierzyć się z problematyką Unii Europejskiej podczas swojej pracy w parafiach, ale także środowiska naukowe, dziennikarze i politycy z różnych stron.

Jesienią 2001 roku wiedzieliśmy, że podjęty przez nas dialog musi być kontynuowany. Tak zrazu jednorazowo zorganizowana debata przerodziła się w cykl dorocznych spotkań w piękny wrześniowy weekend w jednym z najbardziej znamiennych miejsc naszej ojczyzny.

 

krakow2001-PL